Toàn quốc

Danh sách phòng trọ


 • Phòng trọ Quận 12 20m²
  5

  PHÒNG TRỌ ĐƯỜNG LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG 6, GÒ VẤP, TP. HCM

  2,800,000/tháng2,800,000/tháng
  Quận gò vấp
 • Phòng trọ Quận 12 20m²
  5

  PHÒNG TRỌ ĐƯỜNG DƯƠNG QUẢNG HÀM, PHƯỜNG 6 GÒ VẤP, TP. HCM

  4,000,000/tháng4,000,000/tháng
  Quận gò vấp
 • Phòng trọ Quận 12 20m²
  4

  CHO THUÊ PHÒNG ĐƯỜNG NGUYỄN OANH, PHƯỜNG 6 GÒ VẤP, TP. HCM

  3,400,000/tháng3,400,000/tháng
  Quận gò vấp
 • Phòng trọ Quận 12 20m²
  6

  CHO THUÊ ĐƯỜNG LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG 15,GÒ VẤP, TP. HCM

  2,800,000/tháng2,800,000/tháng
  Quận gò vấp
 • Phòng trọ Quận 12 20m²
  5

  PHÒNG TRỌ ĐƯỜNG HƯNG PHÚ, QUẬN 8, TP. HCM

  2,700,000/tháng2,700,000/tháng
 • Phòng trọ Quận 12 20m²
  3

  Cho thuê trọ, Quận Tân Bình, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM

  3,000,000/tháng3,000,000/tháng
  Quận tân bình
 • Phòng trọ Quận 12 20m²
  5

  Cho thuê trọ, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, TP. HCM

  3,500,000/tháng3,500,000/tháng
  Quận bình tân
 • Phòng trọ Quận 12 20m²
  4

  Cho thuê trọ, Quận Bình Tân, Đường Cộng Hoà, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM

  3,500,000/tháng3,500,000/tháng
  Quận tân bình
 • Phòng trọ Quận 12 20m²
  5

  Cho thuê trọ, Quận Bình Tân, Đường Cộng Hoà, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM

  3,500,000/tháng3,500,000/tháng
  Quận tân bình
 • Phòng trọ Quận 12 20m²
  4

  Cho thuê trọ, Quận Bình Tân, Đường Cộng Hoà, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM

  3,500,000/tháng3,500,000/tháng
  Quận tân bình