• Sản phẩm này còn không ạ?
  • Bạn có ship hàng không?
  • Sản phẩm này có còn bảo hành không?
  • Chất liệu sản phẩm là gì vậy ạ?
  • Bạn có các sản phẩm khác tương tự?